Birim İletişim Numaraları

BİRİMLERİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DIŞ HAT NUMARALARI
 
Birim Adı Dış Hat Numarası
Ardahan İnsani BilimlerveEdebiyat Fakültesi 0 478 211 75 26
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0 478  211 75 28/30
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 478 211 75 14
İlahiyat Fakültesi 0 478 211 75 63
Mühendislik Fakültesi 0 478 211 75 31
Sosyal Bilimler Enstitüs 0 478 211 75 22
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 478 211 75 12
Beden Eğitimi ve Spor YO 0 478 211 75 33
Sağlık Bilimleri YO 0 478 211 75 59
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO 0 478 211 75 75
Sağlık Hizmetleri MYO 0 478 211 75 54
Sosyal Bilimler MYO 0 478 211 75 74
Teknik Bilimler MYO 0 478 211 75 74
Çıldır MYO 0 478 311 22 32
Nİhat Deli Balta Göle MYO 0 478 211 75 68
Posof MYO 0 478 211 75 10