Hakkımızda

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversitemizin öğrenci işlemlerini merkezi olarak yürütmek amacıyla kurulmuştur. Dairemizde 5 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitü  öğrencilerin bilgileri ve işlemleri fiilen takip edilmektedir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. Maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:
  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.
MİSYON 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz; öğrenciye hizmeti temel görevleri arasında sayan, kalite ve standartlara uygun teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamayı; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara sağlıklı bilgi-belge hizmeti sunmayı ve fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokullarında yürütülen lisans ve önlisans düzeyinde, kayıt-kabul, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin yönetmelik esaslarını uygulamayı ve güvenirliği esas edinmiştir.
VİZYON
Gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü ortamda güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunulan; öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkaran bir birim olmaktır.
BİRİMLERİN ÖĞRENCİ İŞLERİ DIŞ HAT NUMARALARI
Birim Adı Dış Hat Numarası
Ardahan İnsani BilimlerveEdebiyat Fakültesi 0 478 211 75 26
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 0 478  211 75 28/30
Güzel Sanatlar Fakültesi 0 478 211 75 14
İlahiyat Fakültesi 0 478 211 75 63
Mühendislik Fakültesi 0 478 211 75 31
Sosyal Bilimler Enstitüs 0 478 211 75 22
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 478 211 75 12
Beden Eğitimi ve Spor YO 0 478 211 75 33
Sağlık Bilimleri YO 0 478 211 75 59
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO 0 478 211 75 75
Sağlık Hizmetleri MYO 0 478 211 75 54
Sosyal Bilimler MYO 0 478 211 75 74
Teknik Bilimler MYO 0 478 211 75 74
Çıldır MYO 0 478 311 22 32
Nİhat Deli Balta Göle MYO 0 478 211 75 68
Posof MYO 0 478 211 75 10