Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanı Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Eğitim Öğretimden Sorumlu Şube Müdürü Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
İdari İşlerden Sorumlu Şube Müdürü Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Ayniyat Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
KYK Burs Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Otomasyon Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Uluslararası Öğrenciler Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Yazı İşleri ve Evrak Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Diploma Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...
Satın Alma ve Tahakkuk Birimi Görev Tanımına ulaşmak için Tıklayınız...